Sportieve school

Logo Sportieve SchoolEen Sportieve School is een basisschool waarbij sporten, spelen, bewegen en gezondheid een belangrijke plaats inneemt zowel binnen als buiten het onderwijs. De vakleerkracht bewegingsonderwijs (BWO) is de regisseur binnen de “sportieve BOS-driehoek”, bestaande uit de buurt, het onderwijs en sportaanbieders. De vakleerkracht geeft de leerlingen minimaal één maal per week les. De andere les bewegingsonderwijs wordt verzorgd door een groepsleerkracht. Daarnaast is de vakleerkracht op de Sportieve School de spil voor alle buitenschoolse sportieve activiteiten in en rond de school.

 

Gymlessen

De gymlessen worden op dinsdag en donderdag verzorgd door de vakleerkracht. De dinsdag en woensdag lessen worden gegeven door de groepsleerkrachten. Binnen de gymlessen wordt er gewerkt met de methode “planmatig bewegingsonderwijs”. De vakleerkracht zal binnen de methode verdieping zoeken om zo de kinderen op het eigen niveau te kunnen laten bewegen

 

Naschoolse Activiteiten

Naschoolse activiteiten waarin diverse uiteenlopende bewegingsactiviteiten worden aangeboden. De sportdocent dient samenwerkingsverbanden op te zetten met de gemeente, sportverenigingen en andere betrokken instanties. Vanuit deze samenwerking worden activiteiten geïnitieerd en gestimuleerd en worden er, waar mogelijk, verenigingsleiders en ouders bij deze activiteiten betrokken. Indien mogelijk zal er ook veel gewerkt worden met thema’s en “aangehaakt” worden bij stedelijke projecten van verenigingen of Sportservice Nijmegen. De activiteiten zullen plaatsvinden op het schoolplein en in de gymzaal.

 

Sport jij al?

“Sport jij al?” is een samenwerkingsactiviteit tussen een sportvereniging, de School en de Gemeente. De activiteit is bedoeld voor leerlingen van groep 5 t/m 8. Een vereniging bezoekt de school 2, 3 of 4 keer tijdens de lessen bewegingsonderwijs. Hierna krijgen de kinderen de gelegenheid deel te nemen aan een aantal trainingen van die vereniging. “Sport jij al?” heeft tot doel kinderen kennis te laten maken met uiteenlopende takken van sport. Kinderen worden ook gestimuleerd lid te worden van een vereniging.

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen