De Hazesprong

Basisschool de Hazesprong ligt in de wijk de Hazenkamp.

 De Hazenkamp is een rustige woonwijk gelegen tussen de Sint Annastraat, de Groenestraat, de Hatertseweg en het Goffertpark. De bebouwing bestaat uit ruime jaren ’30 woningen, naoorlogse huizen en lage flats. Er zijn, naast de Hazesprong, meerdere basisscholen in de wijk te vinden. In de directe omgeving is ook een school voor voortgezet onderwijs, een Speciale school voor Basisonderwijs en een Regionaal Expertise Centrum.

 

De naam van de school

De naam van de school, de Hazesprong, geeft aan dat er een duidelijke verbinding is met de wijk waarin de school staat. Een haas maakt in de natuur, de omgeving waar hij zich thuis voelt, kleine en grote sprongen. De ontwikkeling van kinderen verloopt soms met kleine sprongetjes maar ook met grote sprongen.

 

Geschiedenis van de school

In 1959 werd de huidige school aan de Bisonstraat 3 gebouwd. De toen nog lagere jongens school (klas 1 t/m 6) kreeg de naam Antoniusschool-II mee. De Antoniusschool-I was vroeger gehuisvest in het huidige Doornroosje. In de jaren ‘50 groeide het aantal leerlingen enorm zodat het gebouw aan de Verlengde Groenestraat te klein werd. Het besluit werd genomen om in de Bisonstraat een nieuwe school te bouwen. Aan de Antoniusschool-II was geen kleuterschool verbonden. Toen kleuter- en lagere school in augustus 1985 de basisschool werd, veranderde de naam van de school in de Hazesprong. De school is aanzienlijk gegroeid de afgelopen jaren. Van 180 kinderen eind jaren ’80, tot zo’n 460 kinderen de laatste jaren.

 

Waar de school voor staat

De pedagogische en onderwijskundige visie van de school kenmerkt zich door een combinatie van cognitief en creatief leren. De school hanteert een leerstofjaarklassensysteem, waarin de ontwikkeling naar adaptief onderwijs een speerpunt is. Wij werken aan het realiseren van “onderwijs op maat”, zodat aan de kwaliteiten van en verschillen tussen kinderen beter tegemoet kan worden gekomen. Het team werkt aan en zoekt constant naar (nieuwe) wegen om onderwijs te verzorgen dat boeiend is voor alle kinderen van de Hazesprong. Zelfstandig (leren) werken van kinderen van groep 1 t/m 8 en het werken met handelings- en groepsplannen zijn daar voorbeelden van. Het denken in mogelijkheden voor en van kinderen is voor alle leerkrachten gemeengoed.

 

Sportieve school

De Hazesprong profileert zich als sportieve school door ruim aandacht te besteden aan bewegen en sport, verzorgd door een vakleerkracht. De samenwerking binnen het team kenmerkt zich door eenheid in didactische en pedagogische aanpak waar dat nodig is en variatie waar dat mogelijk is. Leerkrachten helpen elkaar en leren elkaars kwaliteiten kennen en respecteren.

 

Katholieke school voor iedereen

De Hazesprong is een katholieke school en toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid te maken naar godsdienst, land van herkomst, levensbeschouwelijke opvattingen en culturele achtergrond. De Hazesprong wil een afspiegeling van onze maatschappij zijn, waar de kinderen in opgroeien en zich moeten leren handhaven. De Hazesprong wil de kinderen samenbrengen en samen laten werken, zodat ze ontdekken dat anders niet vreemd hoeft te zijn. Op deze manier werken we aan wederzijds respect en acceptatie.

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen