Leonardo Onderwijs

talentontwikkeling voor hoogbegaafde leerlingen


Leonardo-onderwijs van groep 3 tot groep 8 

In augustus 2017 is er een derde groep binnen de Leonardo afdeling gestart. Dat betekent dat we het Leonardo-onderwijs nu ook aanbieden voor leerlingen van groep 3. Voor leerlingen in dat leerjaar hebben we nog plaatsen vrij in het schooljaar 2017-2018.

 

Wat is Leonardo-onderwijs op de Hazesprong?

Onze Leonardo-groepen zijn speciale groepen binnen basisschool De Hazesprong. In de Leonardo-groepen krijgen onze leerlingen sinds 2010 op hun eigen niveau les in de reguliere vakken (rekenen, taal, lezen), maar daarnaast bieden we ook andere lessen, lesmateriaal en vakken aan die zorgen voor extra uitdaging. Leonardo-onderwijs gaat niet alleen over sneller of meer, maar ook over anders. Zo wordt in onze klassen gewerkt via top-down leren. Dat is leren van geheel-naar-deel. We werken met brede project-thema's, herkenbaar als relevant voor de samenleving. 
De leeractiviteiten die gekoppeld zijn aan de thema’s, zijn gericht op het ontwikkelen van interesse, begrip en een creatieve en onderzoekende houding. Dat vraagt om een andere manier van werken dan in de gewone groep, waar men meestal in stapjes toewerkt van-deel-naar-geheel. 
Leonardo-onderwijs is dus ander onderwijs voor leerlingen die anders leren.

  

Hoogbegaafde kinderen

Iemand wordt hoogbegaafd genoemd als er hoog gescoord wordt op een intelligentietest, doorgaans boven de 98 percentielgrens. Bij de in Nederland meest gebruikte intelligentietest, de WISC, komt dat overeen met een IQ van 130 of hoger. Dat IQ wordt meestal pas betrouwbaar vastgesteld op een leeftijd van 6 jaar of hoger.
Er zijn kinderen die rond hun vierde jaar al een opmerkelijk ver zijn. Ze hebben een uitgebreide woordenschat, kunnen al rekenen, of hebben zichzelf leren lezen en schrijven. Op dat moment spreken we nog van een ontwikkelingsvoorsprong. Hun ontwikkeling loopt voor op dat van hun leeftijdgenootjes. Maar op school willen ze er wél bij horen, dus passen veel kinderen zich aan. Zo blijven ze nog even ‘onzichtbaar’, maar na enige tijd kan deze aanpak toch problemen geven. Gebrek aan uitdaging kan leiden tot onderpresteren; leerlingen laten matige leerprestaties zien, ontwikkelen een slechte werkhouding, en soms gedragsproblemen. In een reguliere klas lukt het vaak niet om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.
 

 

Wat is een Leonardo-groep?

Een Leonardo-groep is een speciale groep op een gewone basisschool. In een Leonardogroep krijgen leerlingen op hun niveau les in de reguliere vakgebieden (rekenen, taal, lezen), maar daarnaast biedt de school ook andere lessen of vakken aan die zorgen voor extra uitdaging. Dat kan een vreemde taal zijn, filosofie, science, of wetenschaps- of kunstprojecten. Leonardo-onderwijs gaat niet alleen over sneller of meer, maar ook over anders. Zo wordt in deze klassen gewerkt via top-down leren. Dat is leren van geheel naar deel. Veel hoogbegaafde leerlingen geven er namelijk de voorkeur aan, onderwerpen in volle omvang en vanuit inzicht te benaderen. Vaak begrijpen ze veel aspecten in één keer en hebben alleen behoefte aan uitleg op bepaalde onderdelen. Dat vraagt dus om een andere manier van werken dan in de gewone groep, waar men meestal in stapjes toewerkt van deel naar geheel. Leonardo-onderwijs is dus ander onderwijs voor leerlingen die anders leren.

 

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen