Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen reguliere groepen

Binnenkort ontvangen alle ouders van nieuwe leerlingen bericht van Schoolwijzer over de school waar het kind geplaatst is. Indien op de brief staat dat De Hazesprong de school van uw zoon/dochter wordt, kunt u langskomen met de brief van Schoolwijzer. U krijgt dan van ons een aanmeldformulier en graag ontvangen we van u een kopie van het legitimatiebewijs van uw kind. Als we het ingevulde aanmeldformulier retour hebben, kunt u in de week van 14 mei een mail ontvangen ter bevestiging van de aanmelding.

Om ervoor te zorgen dat we beschikbaar zijn om de brief van schoolwijzer in ontvangst te nemen en om u van een aanmeldformulier te voorzien, zijn er inloopmomenten van 16 april tot en met 26 april. Op die momenten is er iemand aanwezig in de centrale hal bij de hoofdingang aan de Bisonstraat om u verder te helpen. Op onderstaande momenten kunt u ook het ingevulde aanmeldformulier retour geven.

Inlooptijden:
• 8.30 uur - 9.00 uur
• 10.30 uur - 11.00 uur
• 13.45 uur - 14.15 uur

Voor vragen over de aanmelding en plaatsing kunt u contact opnemen met de school door een mail te sturen naar onze school middels het emailadres: administratie@hazesprong.nl

   

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen