Aanmelden

Naar de basisschool? Eerst langs Schoolwijzer Nijmegen
Wilt u uw zoon of dochter aanmelden voor onze school?


Vanaf 1 april 2009 melden alle ouders in Nijmegen hun kinderen aan op een centrale plek. Die centrale plek is Schoolwijzer Nijmegen. Aanmelden van uw kind gebeurt via de site van Schoolwijzer.

 

Schoolwijzer aanmelden

 

Naast het aanmeldformulier vindt u op deze site ook informatie over de spelregels voor aanmelden en de voorrangsregels bij het toewijzen van schoolplekken.

 

Via deze centrale aanmelding worden de beschikbare plekken op basisscholen eerlijk, rechtvaardig en transparant verdeeld. Voor het toewijzen van schoolplekken hanteert Schoolwijzer namelijk spel- en voorrangsregels die gelden voor alle aanmeldingen en alle scholen. Regels die voorrang geven aan broertjes en zusjes, aan kinderen uit de buurt en aan kinderen die positief bijdragen aan de verhouding kansarme-kansrijke leerlingen op de scholen.

 

Naast de website heeft Schoolwijzer ook een kantoor. Dat bevindt zich in het bestuursgebouw van de Stichting Sint Josephscholen. De contactgegevens zijn:

 

Schoolwijzer Nijmegen
Kelfkensbos 38
6511 TB Nijmegen
Telefoon 024-3602022
E-mail info@schoolwijzernijmegen.nl

  

Home| Powered by Easy Schoolę| Inloggen