Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerlingen reguliere groepen

Sinds de invoering van de AVG mag Schoolwijzer niet meer beschikken over NAW-gegevens van kinderen die moeten worden aangemeld voor het volgende schooljaar, 2019-2020. Deze gegevens kreeg Schoolwijzer voorheen aangeleverd vanuit de gemeente. Als gevolg hiervan kan Schoolwijzer niet meer de "2 jaar en 9 maanden brief" sturen. Op dit moment is hiervoor nog geen alternatief. Betreffende brief dient overigens alleen als herinnering. Ouders hebben deze brief niet nodig om hun kind(eren) aan te melden. Om te voorkomen dat ouders, in afwachting van de brief, niet of te laat gaan aanmelden is aandacht hiervoor gewenst.
- Ouders wordt aangeraden om met vragen omtrent een aanmelding contact op te nemen met Schoolwijzer. (www.schoolwijzernijmegen.nl)
- Ouders met een kind, geboren tussen 01-06-2015 en 31-05-2016, voor 1 maart 2019 moeten aanmelden om meegenomen te kunnen worden in de maartmatching.
- We willen bij deze ouders herinneren dat de garantie van plaatsing voor broertjes/zusjes voor groep 0 en 1 alleen te waarborgen is bij de maartmatching.
 

Voor verdere vragen over aanmelding en plaatsing kunt u contact opnemen via dit e-mailadres: administratie@hazesprong.nl

  

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen