Nieuws

De Open Avond voor de Leonardo-afdeling op dinsdag 22 januari gaat niet door, in verband met een tekort aan aanmeldingen.

 

Leonardo-onderwijs

talentontwikkeling voor hoogbegaafde leerlingen

Hoogbegaafd zijn maar op school toch niet meer dan gemiddeld presteren. Soms zelfs minder dan gemiddeld. Het komt regelmatig voor en dat is zonde, want scholen willen graag iedere leerling de kans geven om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Voor kinderen, bij wie leren moeilijk gaat zijn aangepaste vormen van onderwijs. Dat kan ook nodig zijn voor kinderen met een hoge intelligentie, want ook veel hoogbegaafde kinderen komen in de gewone klas onvoldoende tot bloei. Daarom kunnen sinds enige tijd hoogbegaafde leerlingen basisonderwijs volgen in speciale groepen, zogenaamde Leonardo-groepen. In heel Nederland richten basisscholen zulke speciale groepen in.

 

Leonardo-onderwijs op basisschool de Hazesprong

Sinds schooljaar 2010-2011 biedt basisschool de Hazesprong Leonardo-onderwijs aan. Er zijn twee Leonardogroepen; een middenbouwgroep met leerlingen uit groep 4, 5 en 6 en een bovenbouwgroep met kinderen uit groep 7 en 8.

 

Maar wanneer ben je hoogbegaafd en wat is Leonardo-onderwijs?

 

Hoogbegaafde kinderen

Er zijn kinderen die rond hun vierde jaar al een opmerkelijk ver zijn. Ze hebben een uitgebreide woordenschat, kunnen al rekenen, of hebben zichzelf leren lezen en schrijven. Op dat moment spreken we nog van een ontwikkelingsvoorsprong. Hun ontwikkeling loopt voor op dat van hun leeftijdgenootjes. Maar op school willen ze er wél bijhoren, dus passen veel kinderen zich aan. Zo blijven ze nog even ‘onzichtbaar’, maar na enige tijd kan deze aanpak toch problemen geven. Gebrek aan uitdaging kan leiden tot onderpresteren; leerlingen laten matige leerprestaties zien, ontwikkelen een slechte werkhouding, en soms gedragsproblemen. In een reguliere klas lukt het vaak niet om deze leerlingen passend onderwijs te bieden.

 

Wat is een Leonardo-groep?

Een Leonardo-groep is een speciale groep op een gewone basisschool. In een Leonardo-groep krijgen leerlingen op hun niveau les in de reguliere vakken (rekenen, taal, lezen), maar daarnaast biedt de school ook andere lessen of vakken aan die zorgen voor extra uitdaging. Dat kan een vreemde taal zijn, science, of wetenschaps- of kunstprojecten. Leonardo-onderwijs gaat niet alleen over sneller of meer, maar ook over anders. Zo wordt in deze klassen meer gewerkt via top-down leren. Dat is leren van geheel-naar-deel. Veel hoogbegaafde leerlingen geven er namelijk de voorkeur aan, onderwerpen in volle omvang en vanuit ‘inzicht’ te benaderen. Vaak begrijpen ze veel aspecten in één keer en hebben alleen behoefte aan uitleg op bepaalde onderdelen. Dat vraagt om een andere manier van werken dan in de gewone groep, waar men meestal in stapjes toewerkt van-deel-naar-geheel.


Leonardo-onderwijs is dus ander onderwijs voor leerlingen die anders leren.
 

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen