School&Media

Werkgroep Mediawijsheid

Sinds ruim drie jaar bestaat er een werkgroep Mediawijsheid op de Hazesprong. De werkgroep bestaat nu uit teamleden, ouders en de directeur van de Hazesprong. In het overleg komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met kinderen en mediagebruik. Ook bespreekt deze werkgroep hoe het best vorm gegeven kan worden aan online omgangsvormen tussen school en ouders.

Sinds dit schooljaar is er een ouderlid en een teamlid uit de Ouderraad aanwezig bij de bijeenkomsten van de werkgroep Mediawijsheid. Aanspreekpunt voor ouders is daarom de Ouderraad. 

 

Afspraken over online publiceren

Onderwerp: Privacy en het gebruik van video- en fotomateriaal in en om onze basisschool.

Verantwoording: Voor verschillende feesten, bijeenkomsten en activiteiten komen ouders, leerlingen en leerkrachten bij elkaar. Wanneer er film- of fotomateriaal is gemaakt willen mensen dat graag uitwisselen onderling. In verband met de privacy van leerlingen, ourders en leerkrachten valt hier veel over te zeggen. Ouders en het team van de Hazesprong willen hierover graag van gedachten wisselen. Samen hebben zij enkele vuistregels opgesteld waaraan zij zich willen verbinden ten behoeve van de privacybescherming van leerlingen, ouders en leerkrachten.
Vuistregels:
1.      “Openbaar” is materiaal dat is gemaakt buiten de poort van het schoolgebouw.
2.      Binnen de poorten van de school wordt geacht ‘privé’ te zijn, film- en fotomateriaal van binnen de poorten mag niet zonder toestemming van betrokkenen openbaar online gezet worden.
3.      Uitwisselen van foto’s voor een klas gebeurt enkel via afgeschermde websites of per persoonlijke mail.
4.      Wanneer er met toestemming van betrokkenen foto’s of films online gepubliceerd worden geldt: zorg dat geen individuen herkenbaar online worden geplaatst, gebruik daarom alleen beeld van grotere groepen (wide shot). Kinderen met name alleen in groepjes, niet in close-up.
5.      Bij de directie van de school is bekend welke kinderen niet gefotografeerd of gefilmd mogen worden voor openbare doelen. Ouders geven dit bij aanmelding aan en kunnen wijzigingen van hun wensen ook later bij de directie kenbaar maken.
6.      Bij bezwaar achteraf verplicht de publicist van film- of fotomateriaal zich in te spannen om publicatie ongedaan te maken als iemand toch bezwaar maakt.

Gezamenlijk zetten wij ons ervoor in niemand schade toe te brengen of in diskrediet te brengen. Privacy van het individu gaat voor het belang van uitwisselen van film- of fotomateriaal.

 

Afspraken over computergebruik

 Protocol mediagebruik op de Hazesprong

 

 

 

Home| Contact| Powered by Easy Schoolę| Inloggen